close

21.7.7

森永製菓株式会社 パルテノ「ぎゅっと絞る」篇

作曲:Yuki Kanesaka (monolog/U-KEY)
プロデュース:福島節